ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     An unusual dermatofibroma over the distal interphalangeal joint.


An unusual dermatofibroma over the distal interphalangeal joint.

By : Peem Sarasombath, Wongthawat Liawrungrueanga.

journal : Journal of Orthopaedic Reports. Volume 1, Issue 4, December 2022, 100093


ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :17/11/2565 11:07:43

© MED @up Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่