ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา เข้านิเทศงานและติดตามการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพของนิสิตหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้านิเทศงานและติดตามการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพของนิสิตหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ เพื่อแจ้งถึงวัตถุประสงค์ และขอบเขตของการฝึกงานนิสิตสาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ รวมทั้งติดตาม และรับทราบปัญหาระหว่างการฝึกงาน ดังนี้

     วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ นำทีมโดยแพทย์หญิงกิตตยา ไทยธวัช ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ พร้อมด้วยอาจารย์สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ เข้านิเทศแหล่งฝึกงานปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

     วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ นำทีมโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ เข้านิเทศแหล่งฝึกงานปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
โดยได้รับการต้อนรับจาก แพทย์หญิงอัจฉรา ละอองนวลพานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ พร้อมด้วยอาจารย์ครูพี่เลี้ยงแหล่งฝึกงาน ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

    และวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 โรงพยาบาลนครพิงค์ นำทีมโดยแพทย์หญิงกิตตยา ไทยธวัช ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ พร้อมด้วยอาจารย์สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ เข้านิเทศแหล่งฝึกงานปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :16/11/2565 14:20:41

© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences  
เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่