ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา รับการตรวจประเมินคุณภาพองค์กร ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2564

     วันที่ 18 ตุลาคม 2565 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา รับการตรวจประเมินคุณภาพองค์กร ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2564 นำโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา ประธานหลักสูตร คณาจารย์ หัวหน้างาน บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ และรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์จิโรจน์ สูรพันธุ์ ประธานกรรมการฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรายศ ร่าเริงใจ กรรมการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ แลน้อย กรรมการ เข้าตรวจประเมินฯ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :19/10/2565 13:26:00

© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences  
เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่