ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานในระดับนานาชาติ

     คณะแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับ นายแพทย์วงษ์ธวัชร์ เหลี่ยวรุ่งเรือง อาจารย์ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานในระดับนานาชาติ

1. เรื่อง Atlas (C1) lateral mass screw placement using the intersection between lateral mass and inferomedial edge of the posterior arch : a cadaveric study. By. Wongthawat Liawrungrueanga, K. Daniel Riew, Nantawit Sugandhavesa, Torphong Bunmaprasertb.

journal : European Spine Journal. Published: 19 September 2022.


2. เรื่อง Acute traumatic lateral atlantoaxial dislocation associated with locked atlas lateral mass and odontoid process fracture : A clinical case study and literature reviewBy. Wongthawat Liawrungrueanga, Anupong Laohapoonrungseeb, Torphong Bunmaprasertb.

journal : North American Spine Society Journal (NASSJ). Volume 12, December 2022, 100169.


ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :5/10/2565 14:32:02

© MED @up Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่