ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะแพทยศาสตร์ ยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่
นายแพทย์นกิจ จันทร์สมุทร อาจารย์ประจำหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

วุฒิการศึกษา :
- แพทยศาสตรบัณฑิต (แพทยศาสตร์) คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล
- วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยบูรพา

ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :4/10/2565 10:29:14

© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences  
เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่