ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

      แพทย์หญิงเพชราภรณ์ ชัชวรัตน์ ผ่านการประเมินระดับอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยพะเยา ระดับที่ 2 (UP-PSF II)

คณะแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ แพทย์หญิงเพชราภรณ์ ชัชวรัตน์

ที่ผ่านการประเมินระดับอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยพะเยา

ระดับที่ 2 (UP-PSF II)


ในคราวประชุมคณะกรรมการประเมินระดับอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565


ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   Chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :22/9/2565 17:07:30

© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences  
เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่