ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี ผ่านการประเมินระดับอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยพะเยา ระดับที่ 3 (UP-PSF III)

คณะแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี

ที่ผ่านการประเมินระดับอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยพะเยา

ระดับที่ 3 (UP-PSF III)


ในคราวประชุมคณะกรรมการประเมินระดับอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565


ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   Chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :22/9/2565 10:26:13

© MED @up Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่