ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     ขอแสดงความยินดีกับ แพทย์หญิงเพชราภรณ์ ชัชวรัตน์ ที่ผ่านการประเมินระดับอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยพะเยา ระดับที่ 2 (UP-PSF II)

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ขอแสดงความยินดีกับ แพทย์หญิงเพชราภรณ์ ชัชวรัตน์

เป็นผู้ผ่านการประเมินระดับอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยพะเยา

ระดับที่ 2 (UP-PSF II)


-----------------------


ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    Chamaiporn.ma   
เพิ่มข่าวโดย :   Chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :22/9/2565 13:25:21

© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences  
เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่