ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะแพทยศาสตร์ จัดหน่วยเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา

      วันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 09.00-15.00 น. คณะแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา จัดหน่วยเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อรับการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา จากพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ในเวลา 15.00 น. ทำการปิดหน่วยเสนอชื่อฯ เพื่อทำการขานชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ นำรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับการเสนอรายงานต่อคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ เพื่อพิจารณารายชื่อฯ จำนวน 3 รายชื่อ และรายงานไปยังประธานคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อดำเนินการในส่วนต่อไป

ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :19/9/2565 11:18:24

© MED @up Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่