ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เข้ารับใบประกาศนียบัตรโรงพยาบาลที่ร่วมขับเคลื่อนไปสู่โรงพยาบาลคุณภาพและความปลอดภัย "2P Safety Hospital"

     วันที่ 17 กันยายน 2565 นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วย นายแพทย์กฤติน นาราเวชสกุล รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล เข้าร่วมประชุม "วันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยโลก ครั้งที่ 4 (THE 4" WORLD PATIENT SAFETY DAY) และวันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุขของประเทศไทย ครั้งที่ 6 (The 6" Thailand Patient and Personnel Safety Day) ประจำปี 2565
     ในโอกาสนี้ได้เข้ารับประกาศนียบัตรโรงพยาบาลที่ร่วมขับเคลื่อนไปสู่โรงพยาบาลคุณภาพและความปลอดภัย "Patient and Personnel Safety Hospital : 2P Safety Hospital" จาก นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดย กระทรวงสาธารณสุข และสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) และ 16 องค์กรเครือข่าย ในกิจกรรมวันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยโลก ครั้งที่ 4 ( THE 4" WORLD PATIENT SAFETY DAY) ณ ห้องแกรนด์เอบี ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ภาพ :   โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :19/9/2565 10:15:11

© MED @up Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่