ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมโครงการให้ความรู้การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ "การเตรียมผลงานและข้อพึงระวังในการเสนอผลงานทางวิชาการ"

    วันที่ 15 กันยายน 2565 คณาจารย์คณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมโครงการให้ความรู้การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ "การเตรียมผลงานและข้อพึงระวังในการเสนอผลงานทางวิชาการ" จัดขึ้นโดย กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา บรรยายในหัวข้อ ทิศทางและนโยบายการพัฒนาขับเคลื่อนตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยพะเยา ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.เกตุ กรุดพันธ์ ประธานคณะกรรมการการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยพะเยา และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ม.ร.ว.ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์ กรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยพะเยา บรรยายในหัวข้อ ประเด็นสำคัญในการทำวิจัยและตีพิมพ์ รวมไปถึงการจัดเสวนาวิชาการในหัวข้อ การเตรียมผลงานและข้อพึงระวังในการเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

ภาพ :   งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :16/9/2565 14:19:38

© MED @up Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่