ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา ขอเเสดงความยินดีกับ ดร.รัษฎา ประภาสะวัต หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเเสดงความยินดีกับ ดร.รัษฎา ประภาสะวัต หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา

ที่ได้รับทุนวิจัยมูลฐาน Fundamental Fund (FF66) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุนส่งเสริม ววน.) 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

ชื่อโครงการการวิจัยและนวัตกรรมจากเยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้าวสู่คุณภาพอาหารเชิงหน้าที่

ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :13/9/2565 11:36:14

© MED @up Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่