ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา รับรางวัล "อาจารย์มืออาชีพมหาวิทยาลัยพะเยา (UP-PSF)"

     เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาตร์ พร้อมด้วย แพทย์หญิงสรัสวดี เถลิงศก รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต และแพทย์หญิงเพ็ญนิภัท นภีรงค์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  รับประกาศนียบัตร ที่ได้ผ่านการประเมินระดับอาจารย์มืออาชีพ ระดับ 2 ประจำปี 2564 งาน Show and Share 2022 “นวัตกรรมการสอนอย่างอาจารย์มืออาชีพ”  โดยมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและประกาศนียบัตร แก่ผู้ผ่านการประเมินระดับอาจารย์มืออาชีพ ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 

     โครงการเสวนา หัวข้อ Show and Share 2022 “นวัตกรรมการสอนอย่างอาจารย์มืออาชีพ” จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยพะเยา มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามกรอบการพัฒนาอาจารย์ด้านการสอน ส่งเสริมการรับการประเมินระดับอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยพะเยา และสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน


ภาพ :   งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/9/2565 16:44:09

© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences  
เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่