ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา จัดประชุมคณะกรรมการรับเข้านิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1

      วันที่ 6 กันยายน 2565 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมคณะกรรมการรับเข้านิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1 นำโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมในคร้้งนี้ เพื่อทบทวนนโยบายการับ กำหนดคุณสมบัติภูมิลำเนาพื้นที่การกรับและโควตาการรับนิสิตแพทย์ วิธีการคัดเลือก เกณฑ์การคัดเลือกและพิจารณาตัดสินการรับนิสิต หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยาและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ Zoom

ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/9/2565 12:15:05

© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences  
เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่