ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา จัดโครงการบ่มเพาะงานประจำสู่งานวิจัย : Routine to Research (R2R) ระยะที่ 3

     วันที่ 5-7 กันยายน 2565 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการบ่มเพาะงานประจำสู่งานวิจัย : Routine to Research (R2R) ระยะที่ 3 ได้รับเกียรติจาก ดร.สมหมาย คชนาม ผู้จัดการสำนักงานวิจัยและสถิติ บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย ผลการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนสรุปผล อภิปรายและข้อเสนอแนะ ตรวจสอบรายงานการวิจัย การเขียนส่วนประกอบอื่นๆ ของรายงานการวิจัย และการนำเสนอผลการวิจัย ทั้งนี้ได้ให้คำปรึกษาและแก้ไขงานวิจัยให้กับผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่

ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/9/2565 12:16:43

© MED @up Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่