ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการสุขภาพและจัดตั้งศูนย์สุขภาพ "อบรมให้ความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)" ณ โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า (ภูลังกาอนุสรณ์) ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา

     เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการสุขภาพและจัดตั้งศูนย์สุขภาพ "อบรมให้ความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)" ณ โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า (ภูลังกาอนุสรณ์) ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา นำโดย แพทย์หญิงเพ็ญนิภัท นภีรงค์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์ และนิสิตปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการสุขภาพและจัดตั้งศูนย์สุขภาพ "อบรมให้ความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)" เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายอดุลย์ สิงห์คำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า (ภูลังกาอนุสรณ์) และคณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

     สำหรับกิจกรรมออกหน่วยครั้งนี้ ประกอบไปด้วย
     1. ให้ความรู้ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน CPR การใช้ AEDโดย อาจารย์ทัศนีย์ ศรีโพธิ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
     2. เข้าฐานฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้น : การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ผู้บาดเจ็บในภาวะฉุกเฉิน ภาวะเลือดออกภายนอกอย่างรุนแรง (Bleeding) กระดูกหัก (Fractures) ภาวะทางเดินหายใจถูกอุดกั้น (Choking) และฝึกทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน CPR และการใช้ AED โดย พว.พยนต์ ดวงทิพย์ พว.อนุรักษ์ ขุนอ้อย พว.ภัทราพร กันหา นฉพ.อรุณี คำมาเร็ว และนิสิตสาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
         

ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/8/2565 11:09:24

© MED @up Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่