ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายสนับสนุน ที่ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นด้านสนับสนุนวิชาการ คณะแพทยศาตร์ ประจำปี 2565

     คณะแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายสนับสนุน ที่ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นด้านสนับสนุนวิชาการ คณะแพทยศาตร์ ประจำปี 2565 รับมอบในวันพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องหอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา  


1 . นางสาวชลิตา ยงยิ่ง นักวิชาการการเงินและบัญชี ระดับดีเยี่ยม (โล่รางวัล)2. นางสาวมนัสนันท์ ตันอารมณ์ นักวิชาการศึกษา ระดับดีเด่น (ใบประกาศ)

ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    chamaiporn.ma   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :27/7/2565 16:32:39

© MED @up Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่