ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     Anti-Inflammatory Effects of Red Rice Bran Extract Ameliorate Type I Interferon Production via STING Pathway.

Anti-Inflammatory Effects of Red Rice Bran Extract Ameliorate Type I Interferon Production via STING Pathway.
by.Amnart Onsa-Ard, Rungthip Thongboontho, Narongsuk Munkong, Kanokkarn Phromnoi, Atcharaporn Ontawong, Sirinat Pengnet, and Arthid Thim-Uam.

Journal : Foods
Foods. 2022 Jun; 11(11): 1622. Published online 2022 May 30. doi: 10.3390/foods11111622

ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :6/7/2565 11:13:42

© MED @up Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่