ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     A review on microplastics and nanoplastics in the environment: Their occurrence, exposure routes, toxic studies, and potential effects on human health.

A review on microplastics and nanoplastics in the environment: Their occurrence, exposure routes, toxic studies, and potential effects on human health.
by. Sarawut Sangkham, Orasai Faikhaw, Narongsuk Munkong, Pornpun Sakunkoo, Chumlong Arunlertaree, Murthy Chavali, Milad Mousazadeh, Ananda Tiwari.

Journal : Marine Pollution Bulletin
Marine Pollution Bulletin Volume 181, August 2022, 113832. doi.org/10.1016/j.marpolbul.2022.113832

ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :6/7/2565 11:10:33

© MED @up Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่