ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     Effects of Red Rice Bran Extract on High-Fat Diet-Induced Obesity and Insulin Resistance in Mice.

Effects of Red Rice Bran Extract on High-Fat Diet-Induced Obesity and Insulin Resistance in Mice.
by Narongsuk Munkong 1 , Arthid Thim-Uam 2 , Sirinat Pengnet 3 , Pintusorn Hansakul 4 , Nuntiya Somparn 4 , Jarinyaporn Naowaboot 4 , Jiraporn Tocharus 5 , and Chainarong Tocharus 6.

journals : Preventive Nutrition and Food Science (PNF)
Prev Nutr Food Sci 2022; 27(2): 180-187

ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    chamaiporn.ma   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :5/7/2565 14:27:40

© MED @up Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่