ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     Red Rice Bran Extract Attenuates Adipogenesis and Inflammation on White Adipose Tissues in High-Fat Diet-Induced Obese Mice.

Red Rice Bran Extract Attenuates Adipogenesis and Inflammation on White Adipose Tissues in High-Fat Diet-Induced Obese Mice.
by Narongsuk Munkong 1,Piyanuch Lonan 2, Wirinya Mueangchang 3, Narissara Yadyookai 4, Vaiphot Kanjoo 5, and Bhornprom Yoysungnoen 6.

Academic Editors: Sergio Montserrat-de la Paz, Mar?a Del Carmen Mill?n-Linares and Antonella De Leonardis.

Journal : Foods

Foods 2022, 11(13), 1865; https://doi.org/10.3390/foods11131865
Received: 30 May 2022 / Revised: 13 June 2022 / Accepted: 23 June 2022 / Published: 24 June 2022.ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :5/7/2565 14:28:31

© MED @up Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่