ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     ดร.รัษฎา ประภาสะวัต ได้ผ่านการประเมินระดับอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยพะเยา ระดับที่ 2

คณะแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.รัษฎา ประภาสะวัต หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ผ่านการประเมินระดับอาจารย์มืออาชีพ ระดับที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 จากมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 75 (8/2565) เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 

ภาพ :   chamaiporn.ma   
ข้อมูล/ข่าว :    chamaiporn.ma   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :9/5/2565 16:06:28

© MED @up Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่