ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นสพ.ธณัญชนัย อุชุโกศลการ นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 5

คณะแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นสพ.ธณัญชนัย อุชุโกศลการ นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5 เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่ง รองนายกสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย ฝ่ายส่งเสริมความสัมพันธ์องค์กร ประจำปีการศึกษา 2565ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :2/5/2565 14:50:28

© MED @up Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่