ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     Review Article : Covid-19 and Neurology.

Journal : Asian Medical Journal and Alternative Medicine. 


Vol.21 Supplement October 2021.(S74-S80)

Review Article : Covid-19 and Neurology.


by Sombat Muengtaweepongsa1, Vatcharasorn Panpattanakul2.ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    chamaiporn.ma   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :24/3/2565 16:30:06

© MED @up Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่