ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     Primary Adrenal Tuberculosis : A Case Report.


Primary Adrenal Tuberculosis : A Case Report.
Krittin Naravejsakul, M.D.
Journal : The Thai Journal of Surgery (TJS)

การอ้างอิงวารสาร อยู่ใน TCI tier 2
Thai J Surg [Internet]. 2021 Dec. 30 [cited 2022 Mar. 2];42(4):174-9.

ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :3/3/2565 13:12:55

© MED @up Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่