ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     Factors Associated with Health Literacy, Self-Efficacy, Social Support, and Oral Health Care Behaviors Among Elderly in Northern Border Community Thailand

วารสาร : Clin Interv Aging.

การอ้างอิงวารสารอยู่ในคลอไทล์: Q1

ผลงานวิจัย เรื่อง Factors Associated with Health Literacy, Self-Efficacy, Social Support, and Oral Health Care Behaviors Among Elderly in Northern Border Community Thailand. by Pattaraporn Khamrin1 2, Sorawit Boonyathee1 , Sasivimol Bootsikeaw 3, Parichat Ong-Artborirak 4, Katekaew Seangpraw


ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :18/2/2565 11:35:04

© MED @up Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่