ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     Knowledge of COVID-19 and Its Relationship with Preventive Behaviors and Vaccination among Adults in Northern Thailand’s Community

Journal : International Journal of Environmental Research and Public Health.
การอ้างอิงวารสารอยู่ในคลอไทล์: Q2

ผลงานวิจัย เรื่อง Knowledge of COVID-19 and Its Relationship with Preventive Behaviors and Vaccination among Adults in Northern Thailand’s Community

by Tharadon Pothisa 1, Parichat Ong-Artborirak 2, Katekaew Seangpraw 3, Prakasit Tonchoy 3, Supakan Kantow 3, Nisarat Auttama 3, Sorawit Boonyathee 1ORCID,Monchanok Choowanthanapakorn 3,Sasivimol Bootsikeaw 3, Pitakpong Panta 4 andDech Dokpuang


ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :18/2/2565 11:36:17

© MED @up Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่