ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     Healthcare Behavior, Level of Hemoglobin A1c, and Quality of Life among Agricultural Workers of Various Ethnicities in Thai Border Communities.

วารสาร : Frontiers in Medicine: Insights in Family Medicine and Primary Care, 2022(9):1-11.
การอ้างอิงวารสารอยู่ในคลอไทล์: Q1

ผลงานวิจัย เรื่อง Healthcare Behavior, Level of Hemoglobin A1c, and Quality of Life among Agricultural Workers of Various Ethnicities in Thai Border Communities.

by Sorawit Boonyathee1, Parichat Ong-Artborirak2, Katekaew Seangpraw3, Prakasit Tonchoy3, Supakan Kantow3, Sasivimol Bootsikeaw3, Nisarat Auttama2, Monchanok Choowanthanapakorn3, Dech Dokpuang4 and Pitakpong Panta5


ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :18/2/2565 11:36:59

© MED @up Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่