ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับแพทย์ที่ได้รับโล่ห์เกียรติคุณจากสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา

คณะแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ นายแพทย์จิตตพล เหมวุฒิพันธ์ อาจารย์แพทย์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา ที่ได้รับโล่เกียรติคุณ จากสำนักเลขาธิการแพทยสภา ซึ่งเป็นอาจารย์แพทย์ที่เป็นแบบอย่างที่ประพฤติตนดีเด่นในเชิงคุณธรรม จริยธรรมให้แก่โรงเรียนแพทย์ ประจำปี 2563

ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :23/8/2564 16:20:25

© MED @up Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่