ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

x
# 
ความรู้สู่ชุมชน 
Acute traumatic lateral atlantoaxial dislocation associated with locked atlas lateral mass and odontoid process fracture : A clinical case study and literature review. 5/10/2565 13:46:20
Atlas (C1) lateral mass screw placement using the intersection between lateral mass and inferomedial edge of the posterior arch : a cadaveric study. 5/10/2565 13:45:14
Anti-Inflammatory Effects of Red Rice Bran Extract Ameliorate Type I Interferon Production via STING Pathway. 6/7/2565 11:13:42
A review on microplastics and nanoplastics in the environment: Their occurrence, exposure routes, toxic studies, and potential effects on human health. 6/7/2565 11:10:33
Effects of Red Rice Bran Extract on High-Fat Diet-Induced Obesity and Insulin Resistance in Mice. 5/7/2565 14:27:40
Red Rice Bran Extract Attenuates Adipogenesis and Inflammation on White Adipose Tissues in High-Fat Diet-Induced Obese Mice. 5/7/2565 14:28:31
Review Article : Covid-19 and Neurology. 24/3/2565 16:30:06
Primary Adrenal Tuberculosis : A Case Report. 3/3/2565 13:12:55
โครงการอบรมให้ความรู้และทักษะการดูแลสุขภาพในชุมชน “การดูแลร่างกายและจิตใจในเด็กปฐมวัย” กลุ่มนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา 18/2/2565 11:21:03
Factors Associated with Health Literacy, Self-Efficacy, Social Support, and Oral Health Care Behaviors Among Elderly in Northern Border Community Thailand 18/2/2565 11:35:04
Page 1 of 2 (19 items)Prev12Next
© MED @up Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่