ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

x
# 
ความรู้สู่ชุมชน 
Red Rice Bran Extract Alleviates High-Fat Diet-Induced Non-Alcoholic Fatty Liver Disease and Dyslipidemia in Mice. 4/1/2566 16:56:00
Dinactin : A new Antitumor antibiotic with cell cycle progression and cancer stemness inhibiting activities in lung cancer. 21/12/2565 11:58:34
Minimally invasive carpal tunnel release : A clinical case study and surgical technique. 19/12/2565 14:03:20
Posterior Endoscopic Cervical Decompression in Metastatic Cervical Spine Tumors: An Alternative to Palliative Surgery. 17/11/2565 11:09:33
An unusual dermatofibroma over the distal interphalangeal joint. 17/11/2565 11:07:43
Acute traumatic lateral atlantoaxial dislocation associated with locked atlas lateral mass and odontoid process fracture : A clinical case study and literature review. 5/10/2565 13:46:20
Atlas (C1) lateral mass screw placement using the intersection between lateral mass and inferomedial edge of the posterior arch : a cadaveric study. 5/10/2565 13:45:14
Anti-Inflammatory Effects of Red Rice Bran Extract Ameliorate Type I Interferon Production via STING Pathway. 6/7/2565 11:13:42
A review on microplastics and nanoplastics in the environment: Their occurrence, exposure routes, toxic studies, and potential effects on human health. 6/7/2565 11:10:33
Effects of Red Rice Bran Extract on High-Fat Diet-Induced Obesity and Insulin Resistance in Mice. 5/7/2565 14:27:40
Page 1 of 3 (24 items)Prev123Next
© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences  
เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่