ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

x
# 
ความรู้สู่ชุมชน 
CASE REPORTS : An invasive squamous cell carcinoma of the ankle. 30/5/2566 9:14:05
LITERATURE REVIEW : Full-Endoscopic Lumbar Discectomy Approach Selection A Systematic Review and Proposed Algorithm. 29/5/2566 11:18:38
Review article : Cancer Signaling Pathway and Anti-Cancer Mechanism of Cannabidiol. 20/2/2566 16:34:08
Automatic Detection, Classification, and Grading of Lumbar Intervertebral Disc Degeneration Using an Artificial Neural Network Model. 20/2/2566 16:32:55
Red Rice Bran Extract Alleviates High-Fat Diet-Induced Non-Alcoholic Fatty Liver Disease and Dyslipidemia in Mice. 4/1/2566 16:56:00
Dinactin : A new Antitumor antibiotic with cell cycle progression and cancer stemness inhibiting activities in lung cancer. 21/12/2565 11:58:34
Minimally invasive carpal tunnel release : A clinical case study and surgical technique. 19/12/2565 14:03:20
Posterior Endoscopic Cervical Decompression in Metastatic Cervical Spine Tumors: An Alternative to Palliative Surgery. 17/11/2565 11:09:33
An unusual dermatofibroma over the distal interphalangeal joint. 17/11/2565 11:07:43
Acute traumatic lateral atlantoaxial dislocation associated with locked atlas lateral mass and odontoid process fracture : A clinical case study and literature review. 5/10/2565 13:46:20
Page 1 of 3 (28 items)Prev123Next
© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences  
เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่