ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

x
# 
รางวัลและความภาคภูมิใจ  
คณะแพทยศาสตร์ ได้เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ หน่วยงานที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (UP-ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับ A 1/5/2566 15:06:17
คณะแพทยศาสตร์ รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 (Gold Prize) ในการนำเสนอผลงานวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์ด้านออร์โธปิดิกส์และกระดูกสันหลัง ประจำปี 2023 26/4/2566 10:36:44
คณะแพทยศาสตร์ รับรางวัลเหรียญทองแดง ในกิจกรรมการประกวดนิทรรศการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม ประจำปี 2565 27/1/2566 12:07:51
ขอเเสดงความยินดีกับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเปตอง ประเภททีมชาย 12/1/2566 12:41:39
ขอเเสดงความยินดีกับ นายเป็นไท โยธาวุธ นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันกรีฑา ประเภท 400 เมตร ชาย 12/1/2566 12:37:35
ขอเเสดงความยินดีกับ นายวิษธร สุรินทร์ นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 2 ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเปตอง ประเภทชายเดี่ยว 12/1/2566 12:35:45
ขอแสดงความยินดีกับ แพทย์หญิงเพชราภรณ์ ชัชวรัตน์ ที่ผ่านการประเมินระดับอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยพะเยา ระดับที่ 2 (UP-PSF II) 22/9/2565 13:25:21
ขอแสดงความยินดีกับ นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี ที่ผ่านการประเมินระดับอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยพะเยา ระดับที่ 3 (UP-PSF III) 22/9/2565 10:18:59
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายวิชาการ ที่ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นด้านการเรียนการสอน คณะแพทยศาตร์ ประจำปี 2565 27/7/2565 16:32:32
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายสนับสนุน ที่ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นด้านสนับสนุนวิชาการ คณะแพทยศาตร์ ประจำปี 2565 27/7/2565 16:32:39
Page 1 of 3 (23 items)Prev123Next
© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences  
เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่