ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การให้บริการสุขภาพ

ข่าวตามยุทธศาสตร์ : การให้บริการสุขภาพ

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการสุขภาพและบริการวิชาการ ณ บ้านป่าตึง ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 23/1/2566 15:40:46 การให้บริการสุขภาพ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม "วันผู้สูงอายุไทย Med-UP DAY of Ageing" 18/1/2566 11:18:20 การให้บริการสุขภาพ
คณะแพทยศาสตร์ ลงพื้นที่ให้บริการตรวจสุขภาพ ณ ศูนย์การเรียน ตํารวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา (บ้านห้วยปุ้ม) อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา 28/12/2565 11:54:02 การให้บริการสุขภาพ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เข้ารับใบประกาศนียบัตรโรงพยาบาลที่ร่วมขับเคลื่อนไปสู่โรงพยาบาลคุณภาพและความปลอดภัย "2P Safety Hospital" 19/9/2565 10:15:11 การให้บริการสุขภาพ
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการอบรมให้ความรู้และทักษะการดูแลสุขภาพในชุมชน “การดูแลร่างกายและจิตใจในเด็กปฐมวัย” กลุ่มนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา 18/2/2565 12:39:26 การให้บริการสุขภาพ
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ให้บริการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 เพื่อน้อมรำลึกและถวายเป็นพระราชกุศล ในหลวงรัชกาลที่ 9 4/11/2564 10:18:52 การให้บริการสุขภาพ
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 จำนวน 500 โดส เนื่องในวันมหิดล 24 กันยายน 2564 27/9/2564 14:33:26 การให้บริการสุขภาพ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสิ่งของ เครื่องใช้จำเป็น และอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรองรับผู้ป่วย COVID - 19 ในโรงพยาบาลสนาม 15/4/2564 20:01:10 การให้บริการสุขภาพ
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับคณะกรรมการกิจการนิสิตและคุณภาพนิสิต จัดประชุมหารือการบริหารจัดการสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและการดูแลสุขภาพนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา 17/3/2564 11:36:07 การให้บริการสุขภาพ
คณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับหน่วยบริการทางการแพทย์ปฐมภูมิ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดโครงการสร้างเสริมสุขภาวะนักเรียนและนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ภายใต้ชื่อ “กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการป้องกันการบาดเจ็บทางน้ำและการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น” 22/2/2564 16:57:29 การให้บริการสุขภาพ
© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences  
เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่