ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การบริหาร

ข่าวตามยุทธศาสตร์ : การบริหาร

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
คณะแพทยศาสตร์ ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 21/12/2565 10:08:01 การบริหาร
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง กำหนดวันสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกบุคคลจ้างเป็นลูกจ้างคณะแพทยศาสตร์ สายสนับสนุน จำนวน 5 อัตรา 13/12/2565 9:35:37 การบริหาร
บุคลากรคณะแพทยศาสตร์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา 2/12/2565 9:51:37 การบริหาร
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา รับการตรวจประเมินคุณภาพองค์กร ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2564 19/10/2565 13:26:00 การบริหาร
คณะแพทยศาสตร์ ประชุมเตรียมความพร้อมเข้าสู่การประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2564 11/10/2565 14:08:20 การบริหาร
คณะแพทยศาสตร์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เป็นลูกจ้างคณะแพทยศาสตร์ สายสนับสนุน สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 5 อัตรา 6/10/2565 12:03:53 การบริหาร
คณะแพทยศาสตร์ ยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่ 4/10/2565 10:29:14 การบริหาร
คณะแพทยศาสตร์ ยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่ 5/10/2565 20:46:34 การบริหาร
คณะแพทยศาสตร์ รับใบประกาศรางวัลชมเชยประเภทสายวิชาการ โครงการประกวดมาตรฐานเว็บไซต์ภายในหน่วยงานมหาวิทยาลัยพะเยา 23/9/2565 9:57:51 การบริหาร
แพทย์หญิงเพชราภรณ์ ชัชวรัตน์ ผ่านการประเมินระดับอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยพะเยา ระดับที่ 2 (UP-PSF II) 22/9/2565 17:07:30 การบริหาร
Page 1 of 7 (68 items)Prev1234567Next
© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences  
เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่