ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การบริหาร

ข่าวตามยุทธศาสตร์ : การบริหาร

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จัดประชุมภาควิชาพยาธิวิทยา ครั้งที่ 3/2566 23/5/2566 9:34:20 การบริหาร
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ สังกัด คณะแพทยศาสตร์ จำนวน 5 อัตรา 19/5/2566 10:36:03 การบริหาร
ทีมคณาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านออร์โธปิดิกส์ เข้าเยี่ยมคณะแพทยศาสตร์ 15/5/2566 9:32:10 การบริหาร
คณะแพทยศาสตร์ ได้เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ หน่วยงานที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (UP-ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับ A 1/5/2566 14:12:49 การบริหาร
รับสมัครนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ตำแหน่ง นายแพทย์ สังกัด คณะแพทยศาสตร์ 11/4/2566 15:48:08 การบริหาร
คณะแพทยศาสตร์ ร่วมเสนอชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา (แทนตำแหน่งที่ว่างลง) 31/3/2566 9:27:18 การบริหาร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์ เยี่ยมชมคณะแพทยศาสตร์ 8/5/2566 10:28:22 การบริหาร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา รับมอบประกาศนียบัตร สถานพยาบาลผ่านการรับรองการพัฒนาคุณภาพ ขั้นที่ 2 จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 25/4/2566 11:35:04 การบริหาร
รับสมัครนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ตำแหน่ง นายแพทย์ สังกัด คณะแพทยศาสตร์ 20/3/2566 11:19:10 การบริหาร
คณะแพทยศาสตร์ ร่วมแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอรัรัปชันทุกรูปแบบ "No Gift Policy" 14/3/2566 15:49:00 การบริหาร
Page 1 of 9 (81 items)Prev123456789Next
© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences  
เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่