ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การบริหาร

ข่าวตามยุทธศาสตร์ : การบริหาร

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
คณะแพทยศาสตร์ ยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่ 4/10/2565 10:29:14 การบริหาร
คณะแพทยศาสตร์ ยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่ 5/10/2565 13:06:55 การบริหาร
คณะแพทยศาสตร์ รับใบประกาศรางวัลชมเชยประเภทสายวิชาการ โครงการประกวดมาตรฐานเว็บไซต์ภายในหน่วยงานมหาวิทยาลัยพะเยา 23/9/2565 9:57:51 การบริหาร
แพทย์หญิงเพชราภรณ์ ชัชวรัตน์ ผ่านการประเมินระดับอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยพะเยา ระดับที่ 2 (UP-PSF II) 22/9/2565 17:07:30 การบริหาร
นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี ผ่านการประเมินระดับอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยพะเยา ระดับที่ 3 (UP-PSF III) 22/9/2565 10:26:13 การบริหาร
คณะแพทยศาสตร์ จัดหน่วยเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 19/9/2565 11:18:24 การบริหาร
คณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมโครงการให้ความรู้การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ "การเตรียมผลงานและข้อพึงระวังในการเสนอผลงานทางวิชาการ" 16/9/2565 14:19:38 การบริหาร
คณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2565 16/9/2565 13:20:31 การบริหาร
คณะแพทยศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 8/2565 8/9/2565 9:18:36 การบริหาร
คณะแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมสัมมนาธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยในการกำกับของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 30/8/2565 10:07:43 การบริหาร
Page 1 of 7 (62 items)Prev1234567Next
© MED @up Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่