ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การบริการวิชาการ

ข่าวตามยุทธศาสตร์ : การบริการวิชาการ

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
อาจารย์แพทย์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ บรรยายให้ความรู้เรื่องการจัดการความเครียดระหว่างการฝึกปฏิบัติงาน ให้กับนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ 7/3/2566 10:11:17 การบริการวิชาการ
อาจารย์แพทย์ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้กับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 7/3/2566 9:55:26 การบริการวิชาการ
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง ระบบการแพทย์ในประเทศอังกฤษ Workflow for paramedics in the UK (กระบวนการทำงานของนักฉุกเฉินการแพทย์ในสหราชอาณาจักร) 22/2/2566 11:44:30 การบริการวิชาการ
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา บริการให้ความรู้การช่วยพื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 20/2/2566 16:27:26 การบริการวิชาการ
อาจารย์แพทย์ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรงานประชุมวิชาการของราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ อนุสาขาโรคกระดูกสันหลัง (Spine Society of Thailand ) แห่งประเทศไทย 23/1/2566 16:15:01 การบริการวิชาการ
อาจารย์แพทย์ คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน และออกตรวจผู้ป่วยนอก ณ โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 23/12/2565 15:21:41 การบริการวิชาการ
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง จังหวัดพะเยา 8/12/2565 14:25:34 การบริการวิชาการ
อาจารย์แพทย์ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในงานประชุมวิชาการ “Intensive Hands-On Cadaveric Workshop in Complex Cervical & Thoracic Spinal Decompression & Stabilization: The 5th CMU Cadaveric Course 2022” 6/12/2565 9:55:33 การบริการวิชาการ
อาจารย์แพทย์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้แนะนำการจัดการรักษาและส่งต่อผู้ป่วยสมองเสื่อม 24/11/2565 9:59:11 การบริการวิชาการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน และช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง จังหวัดพะเยา 17/11/2565 16:30:18 การบริการวิชาการ
Page 1 of 3 (24 items)Prev123Next
© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences  
เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่