ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การบริการวิชาการ

ข่าวตามยุทธศาสตร์ : การบริการวิชาการ

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง จังหวัดพะเยา 8/12/2565 14:25:34 การบริการวิชาการ
อาจารย์แพทย์ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในงานประชุมวิชาการ “Intensive Hands-On Cadaveric Workshop in Complex Cervical & Thoracic Spinal Decompression & Stabilization: The 5th CMU Cadaveric Course 2022” 6/12/2565 9:55:33 การบริการวิชาการ
อาจารย์แพทย์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้แนะนำการจัดการรักษาและส่งต่อผู้ป่วยสมองเสื่อม 24/11/2565 9:59:11 การบริการวิชาการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน และช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง จังหวัดพะเยา 17/11/2565 16:30:18 การบริการวิชาการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน และช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง จังหวัดพะเยา 10/11/2565 15:54:23 การบริการวิชาการ
อาจารย์แพทย์ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรและเข้าร่วมงานประชุมวิชาการของราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย (RCOST 2022) 31/10/2565 9:57:47 การบริการวิชาการ
ขอเชิญบุคลากรในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดพะเยา เข้าร่วมอบรมหลักสูตรปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง จังหวัดพะเยา (PHAYAO EMERGENCY MEDICAL TECHNICIANS) 10/10/2565 12:35:00 การบริการวิชาการ
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยชีวิตขั้นสูงสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ (ACLS for Health care provider) 12/9/2565 13:31:39 การบริการวิชาการ
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการสุขภาพและจัดตั้งศูนย์สุขภาพ "อบรมให้ความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)" ณ โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า (ภูลังกาอนุสรณ์) ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา 1/8/2565 11:09:24 การบริการวิชาการ
คณะแพทยศาสตร์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการสุขภาพและจัดตั้งศูนย์สุขภาพ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมน ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา 8/6/2565 12:10:10 การบริการวิชาการ
Page 1 of 2 (18 items)Prev12Next
© MED @up Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่