ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การวิจัย

ข่าวตามยุทธศาสตร์ : การวิจัย

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา จัดประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1 " Current Biomedical Research and Innovation 2022" 28/11/2565 15:46:13 การวิจัย
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันการทำวิจัยโครงการวิจัยการแบ่งส่วนกระดูกสันหลังส่วนเอวแบบอัตโนมัติ 22/11/2565 16:28:11 การวิจัย
คณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมสัมนาเรื่องการจัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพพระราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา 17/11/2565 16:02:49 การวิจัย
คณะแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับ นายแพทย์วงษ์ธวัชร์ เหลี่ยวรุ่งเรือง อาจารย์ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ 17/11/2565 9:23:20 การวิจัย
คณะแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานในระดับนานาชาติ 5/10/2565 14:32:02 การวิจัย
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1 “Current Biomedical Research and Innovation 2022” วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 4/10/2565 10:45:05 การวิจัย
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา ขอเเสดงความยินดีกับ นายแพทย์กฤติน นาราเวชสกุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 13/9/2565 11:38:01 การวิจัย
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา ขอเเสดงความยินดีกับ ดร.รัษฎา ประภาสะวัต หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา 13/9/2565 11:36:14 การวิจัย
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา จัดโครงการบ่มเพาะงานประจำสู่งานวิจัย : Routine to Research (R2R) ระยะที่ 3 8/9/2565 12:16:43 การวิจัย
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา ขอเเสดงความยินดีกับ ดร.ทนพ.จิรพัฒน์ คล้อยปาน อาจารย์ภาควิชาพยาธิวิทยา 2/8/2565 16:31:54 การวิจัย
Page 1 of 4 (36 items)Prev1234Next
© MED @up Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่