ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การผลิตบัณฑิต

ข่าวตามยุทธศาสตร์ : การผลิตบัณฑิต

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการเปิดรั้วโรงเรียนแพทย์ ครั้งที่ 20 ประจำปีการศึกษา 2565 22/11/2565 9:36:55 การผลิตบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ ร่วมประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษา CPIRD 2022 ครั้งที่ 20 ณ จังหวัดราชบุรี 28/11/2565 20:03:07 การผลิตบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา เข้านิเทศงานและติดตามการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพของนิสิตหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 16/11/2565 14:20:41 การผลิตบัณฑิต
ประกาศระเบียบการรับสมัคร TCAS'66 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา 1/11/2565 14:52:54 การผลิตบัณฑิต
ประกาศระเบียบการรับสมัคร TCAS'66 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา 1/11/2565 14:53:18 การผลิตบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ จัดกิจกรรมเสียงสะท้อนนิสิต รับฟังปัญหาและความต้องการจากนิสิต ประจำปีการศึกษา 2565 28/9/2565 15:16:52 การผลิตบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา รับรางวัล "อาจารย์มืออาชีพมหาวิทยาลัยพะเยา (UP-PSF)" 12/9/2565 16:44:09 การผลิตบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา จัดประชุมคณะกรรมการรับเข้านิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1 8/9/2565 12:15:05 การผลิตบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา จัดกิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ปีการศึกษา 2565 19/8/2565 12:05:06 การผลิตบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา จัดกิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2565 17/8/2565 14:50:36 การผลิตบัณฑิต
Page 1 of 8 (78 items)Prev12345678Next
© MED @up Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่