ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การผลิตบัณฑิต

ข่าวตามยุทธศาสตร์ : การผลิตบัณฑิต

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
คณะแพทยศาสตร์ เข้าติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบัณฑิตแพทย์ 23/3/2566 11:17:53 การผลิตบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ จัดโครงการอบรมระบบการแพทย์ในประเทศอังกฤษ Workflow for paramedics in the UK 23/3/2566 11:50:55 การผลิตบัณฑิต
ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง ระบบการแพทย์ในประเทศอังกฤษ Workflow for paramedics in the UK โดย Mr.Robert Dobson (Former Senior Training officer with London Ambulance Service) 9/3/2566 12:17:52 การผลิตบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี ในพิธีรับมอบปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 22/2/2566 11:21:22 การผลิตบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ เนื่องในโอกาสเข้ารับมอบปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 22/2/2566 9:41:37 การผลิตบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ "การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ด้วย Canva" 10/2/2566 10:18:44 การผลิตบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาอาจารย์และการจัดการศึกษาแบบมืออาชีพ 8/2/2566 10:59:34 การผลิตบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ จัดโครงการค่ายอาสาแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 6 โรงเรียนบ้านป่าตึง ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 30/1/2566 14:03:04 การผลิตบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา (Thailand-PSF)" 26/1/2566 10:01:55 การผลิตบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา จัดโครงการ "ทบทวนผลการดำเนินงานหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์" ครั้งที่ 2 23/1/2566 11:52:37 การผลิตบัณฑิต
Page 1 of 10 (92 items)Prev12345678910Next
© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences  
เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่