ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
บุคลากรคณะแพทยศาสตร์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา 2/12/2565 9:51:37 การบริหาร
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา จัดประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1 " Current Biomedical Research and Innovation 2022" 28/11/2565 15:46:13 การวิจัย
อาจารย์แพทย์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้แนะนำการจัดการรักษาและส่งต่อผู้ป่วยสมองเสื่อม 24/11/2565 9:59:11 การบริการวิชาการ
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันการทำวิจัยโครงการวิจัยการแบ่งส่วนกระดูกสันหลังส่วนเอวแบบอัตโนมัติ 22/11/2565 16:28:11 การวิจัย
สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการเปิดรั้วโรงเรียนแพทย์ ครั้งที่ 20 ประจำปีการศึกษา 2565 22/11/2565 9:36:55 การผลิตบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมสัมนาเรื่องการจัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพพระราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา 17/11/2565 16:02:49 การวิจัย
คณะแพทยศาสตร์ ร่วมประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษา CPIRD 2022 ครั้งที่ 20 ณ จังหวัดราชบุรี 28/11/2565 20:03:07 การผลิตบัณฑิต
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน และช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง จังหวัดพะเยา 17/11/2565 16:30:18 การบริการวิชาการ
คณะแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับ นายแพทย์วงษ์ธวัชร์ เหลี่ยวรุ่งเรือง อาจารย์ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ 17/11/2565 9:23:20 การวิจัย
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา เข้านิเทศงานและติดตามการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพของนิสิตหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 16/11/2565 14:20:41 การผลิตบัณฑิต
Page 1 of 23 (226 items)Prev1234567212223Next
© MED @up Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่