ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์ เยี่ยมชมคณะแพทยศาสตร์ 23/3/2566 15:54:16 การบริหาร
คณะแพทยศาสตร์ เข้าติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบัณฑิตแพทย์ 23/3/2566 11:17:53 การผลิตบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ จัดโครงการอบรมระบบการแพทย์ในประเทศอังกฤษ Workflow for paramedics in the UK 23/3/2566 11:50:55 การผลิตบัณฑิต
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา รับมอบประกาศนียบัตร สถานพยาบาลผ่านการรับรองการพัฒนาคุณภาพ ขั้นที่ 2 จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 21/3/2566 13:52:04 การบริหาร
รับสมัครนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ตำแหน่ง นายแพทย์ สังกัด คณะแพทยศาสตร์ 20/3/2566 11:19:10 การบริหาร
คณะแพทยศาสตร์ ร่วมแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอรัรัปชันทุกรูปแบบ "No Gift Policy" 14/3/2566 15:49:00 การบริหาร
คณะแพทยศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ "KNIME ทางเลือกใหม่สู่โลกอนาคตของวงการแพทย์" 13/3/2566 13:47:49 การวิจัย
ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง ระบบการแพทย์ในประเทศอังกฤษ Workflow for paramedics in the UK โดย Mr.Robert Dobson (Former Senior Training officer with London Ambulance Service) 9/3/2566 12:17:52 การผลิตบัณฑิต
อาจารย์แพทย์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ บรรยายให้ความรู้เรื่องการจัดการความเครียดระหว่างการฝึกปฏิบัติงาน ให้กับนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ 7/3/2566 10:11:17 การบริการวิชาการ
อาจารย์แพทย์ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้กับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 7/3/2566 9:55:26 การบริการวิชาการ
Page 1 of 28 (277 items)Prev1234567262728Next
© 2021 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Cookie preferences  
เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่