ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา จัดกิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2565 17/8/2565 14:50:36 การผลิตบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา รับการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร (AUN QA) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2564 16/8/2565 15:57:01 การผลิตบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 16/8/2565 10:28:49 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา ปลูกต้น "คำมอกหลวง" เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 15/8/2565 15:39:03 พลังงานและสิ่งแวดล้อม
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา ดำเนินโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมฟลอร่า ครีค เชียงใหม่ 10/8/2565 14:58:43 การบริหาร
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา ขอเเสดงความยินดีกับ ดร.ทนพ.จิรพัฒน์ คล้อยปาน อาจารย์ภาควิชาพยาธิวิทยา 2/8/2565 16:31:54 การวิจัย
คณะแพทยศาสตร์ ยินดีต้อนรับอาจารย์ใหม่ 2/8/2565 13:59:09 การบริหาร
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา จัดโครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนด้านแพทยศาสตรศึกษา ปีการศึกษา 2565 2/8/2565 12:09:35 การผลิตบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 1 อัตรา 1/8/2565 15:56:27 การบริหาร
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 1/8/2565 13:12:56 การผลิตบัณฑิต
Page 1 of 19 (182 items)Prev1234567171819Next
© MED @up Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่