ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ปฏิทินการใช้ห้องเรียน MD4401

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
:: ปฏิทินการใช้ห้องเรียน MD4401


ติดต่อสอบถาม : นางสาวนริศรา ญาติอยู่ไกล
โทร.054-466666 ต่อ 7018

จองห้องเรียน
© 2021 MED UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่