ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

วิจัยและบริการวิชาการ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ข่าวประชาสัมพันธ์ | ข่าวทั้งหมดความรุ้สู่ชุมชน/บทความวิชาการ/งานวิจัย | ข่าวทั้งหมดโครงสร้างส่วนงานวิจัย และบริการวิชาการ
บริการวิชาการแบบฟอร์ม

ขั้นตอนการปฏิบัติงานการดำเนินโครงการวิจัย

คู่มือการใช้งานระบบ UPRM สำหรับนักวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา

คู่มือการดำเนินโครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะผ่านระบบ UPRM สำหรับนักวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา

คู่มือการดำเนินโครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะ ผ่านระบบ UPRM สำหรับผู้ประสานงานคณะ

คู่มือการดำเนินโครงการวิจัยบริการวิชาการ โดยใช้งบประมาณส่วนตัว ผ่านระบบ UPRM มหาวิทยาลัยพะเยา

คู่มือการดำเนินโครงการวิจัยบริการวิชาการ โดยใช้งบประมาณแหล่งทุนภายนอก

คู่มือการดำเนินการขอเบิกเงินรางวัลการเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์

คู่มือการใช้งานระบบจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ระบบสารสนเทศ
© 2021 MED UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่