ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา จัดโครงการรับน้องใหม่คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

     เมื่อวันที่ 20-21 มิถุนายน 2565 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จัดโครงการรับน้องใหม่คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 กิจกรรมรับน้องใหม่คณะแพทยศาสตร์ เป็นประเพณีที่ดีงามและหล่อหลอมความเป็นสถาบัน โดยปลูกฝังและเสริมสร้าง ระบบความเป็นพี่น้อง ระเบียบวินัย ประเพณี ความสามัคคี มีน้ำใจ และการช่วยเหลือแนะนำรุ่นน้อง มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ และทักษะในการดำเนินชีวิตของนิสิตนักศึกษาใหม่ เสริมสร้างค่านิยมในการเป็นนิสิตที่ดี ความอบอุ่นและประทับใจ อันจะนำไปสู่ความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องในภายภาคหน้า ณ สนามกีฬา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา (สนามบาสเกตบอล) มหาวิทยาลัยพะเยา 

ภาพ :   สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :23/6/2565 11:35:44

© MED @up Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่