ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างคณะแพทยศาสตร์ สายสนับสนุน

ประกาศคณะแพทยศาสตร์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างคณะแพทยศาสตร์ สายสนับสนุน
ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2565


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
งานบุคคล คณะแพทยศาสตร์ 0 5446 6666 ต่อ 7011ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :17/5/2565 10:35:27

© MED @up Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่