ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะแพทยศาสตร์ จัดโครงการ Pre-clinic to Clinic ปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา คณะแพทยศาสตร์ จัดโครงการ Pre-clinic to Clinic ประจำปีการศึกษา 2564 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ กล่าวรายงานโดย นายแพทย์วรัญญู เหงี่ยมไพศาล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย วิเทศสัมพันธ์และกิจการนิสิต พร้อมด้วยอาจารย์แพทย์ อาจารย์ร่วมสอนจากคณะร่วมสอน ผู้ปกครอง และนิสิตเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ณ ห้อง UB002 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

โครงการมอบเสื้อกาวน์ (White Coat Ceremony) จัดขึ้นเพื่อให้นิสิตแพทย์ได้เตรียมความพร้อมเข้าศึกษาในระดับชั้นคลินิก และแสดงความยินดีที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปรีคลินิก ในปีการศึกษา 2564 จำนวน 40 คน และเริ่มเข้าศึกษาในระดับชั้นคลินิก ในปีการศึกษา 2565 ณ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนครพิงค์ และศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา

ภาพ :   สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :2/5/2565 11:04:07

© MED @up Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่