ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา รับสมัครแพทย์ใช้ทุน จำนวน 6 อัตรา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา รับสมัครแพทย์ใช้ทุน

ตำแหน่ง นายแพทย์ สังกัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จำนาน 6 อัตรา

สาขาที่เปิดสมัคร :
1. สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว
2. สาขาวิชาอายุรศาสตร์โรคเลือด
3. สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์
4. สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค
5. สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์
6. สาขาวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
7. สาขาวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
8. สาขาวิชาศัลยศาสตร์
9. สาขาวิชาอายุรศาสตร์

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
1.เป็นนิสิต นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 6ที่กำลังศึกษา จากสถาบันที่สามารถชดใช้ทุนตาม หลักเกณฑ์ที่สถาบันพระบรมราชชนกกำหนด
2.เป็นผู้ที่สอบผ่านการประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2
3.ผลการเรียนเฉลี่ย ชั้นปีที่ 1-5 ไม่ต่ำกว่า 3.00
4.มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 3.00
5.หนังสือรับรอง (Recommendation Letter) จากอาจารย์แพทย์ จำนวน 2 ท่าน และควรเป็นอาจารย์แพทย์ในสาขาวิชาที่เลือกระบุปฏิบัติงาน อย่างน้อย 1 ท่าน


สมัครได้ที่ :


ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 18 เมษายน 2565สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

งานบุคคล คณะแพทยศาสตร์ โทร. 0 5446 6666 ต่อ 7011

กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา โทร. 0 5466 6666 ต่อ 1040

ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :5/4/2565 12:26:45

© MED @up Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่