ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา จัดโครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

         วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 12.00 น. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 นำโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานกล่าวโอวาท และต้อนรับนิสิต ฯ พร้อมด้วยอาจารย์แพทย์ อาจารย์ร่วมสอนจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ และนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ชั้นปีที่ 1-3 เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ โดยได้มีการร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน การจัดโครงการในครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตแพทย์พบปะ พูดคุย ร่วมปรึกษาปัญหาที่เจอในการเรียน กับอาจารย์ที่ปรึกษา และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตกับอาจารย์ที่ปรึกษานิสิต

ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :30/11/2564 15:09:42

© 2021 MED UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่