ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา เข้านิเทศงานและติดตามการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพของนิสิตหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ณ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จ.เชียงราย

          เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 -16.00 น. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วย แพทย์หญิงกิตติยา ไทยธวัช รองคณบดีฝ่ายบริการทางการแพทย์ และนายแพทย์พีรณัฐ ผลวิชา ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ เข้านิเทศงานและติดตามการเข้าฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพของนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ชั้นปีที่ 4 เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรค ในการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ณ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ไชยเวช ธนไพศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และอาจารย์แพทย์ ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :26/11/2564 11:10:36

© 2021 MED UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่