ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำส่งรายงานการประเมินตนเองเพื่อขอรับการประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานสากล สำหรับแพทยศาสตรศึกษา TMC.WFME.BME.Standards (2021)

     เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำส่งรายงานการประเมินตนเองเพื่อขอรับการประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานสากล สำหรับแพทยศาสตรศึกษา TMC.WFME.BME.Standards (2021) นำโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต และคณะฯ เข้านำส่งรายการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล สำหรับแพทยศาสตรศึกษา TMC.WFME.BME.Standards (2021) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ณ สถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (สมพ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วรรณไกรโรจน์ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี
     ทั้งนี้ ได้เข้าพบ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา เพื่อนำส่งเล่มหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ให้แพทยสภาพิจารณา และมอบของที่ระลึกให้นายกแพทยสภา โดยมี พลอากาศตรีนายแพทย์อิทธร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภาร่วมให้การต้อนรับ

ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :4/11/2564 10:10:32

© 2021 MED UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่