ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 11-12 กันยายน 2564 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดโครงการส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมโรงแรมเอ็มทู วอทเทอร์ไซต์ โดย แพทย์หญิงลภัสกรณ์ ยะปะนัน รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ กล่าวต้อนรับวิทยากรและผู้เข้าร่วมโครงการ (นิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 และ ชั้นปีที่ 2)

ทั้งนี้ ได้เชิญ Miss.Cooper Gillan Louise และนางสาวชนิษฐา เหมยเมืองแก้ว จากโรงเรียนสอนภาษาไบรท์ตัน (Brighton Language Academy) เป็นวิทยากร เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้ความเข้าใจและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วยภาพ :   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :13/9/2564 10:36:22

© 2021 MED UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่