ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 3/2564

ในวันอังคาร ที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 3/2564 ณ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา และผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting นำโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ ประธานกรรมการ พร้อมทั้งทีมคณะกรรมการคณะแพทยศาสตร์ คณะกรรมการระดับชั้นปรีคลินิก คณะกรรมการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก  โรงพยาบาลพะเยา คณะกรรมการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนครพิงค์ รวมทั้งตัวแทนนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 6 เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :7/9/2564 14:38:06

© 2021 MED UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่