ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ “ห้องก้าวแรก” ปีการศึกษา 2564

     เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดโครงการ “ห้องก้าวแรก” ประจำปีการศึกษา 2564 ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ อาจารย์แพทย์ และรุ่นพี่นิสิตแพทย์ชั้นคลินิก ทั้งนี้ได้มีกิจกรรมมอบเนกไท คอซอง หัวเข็มขัดและตุ้งติ้ง ให้กับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

     ซึ่งในการจัดโครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตใหม่มีความอบอุ่น ประทับใจ อันจะนำไปสู่ความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง ปลูกฝังให้นิสิตใหม่มีความตระหนักและภาคภูมิใจในสถาบันและวิชาชีพ เสริมสร้างความมีระเบียบวินัยให้กับนิสิตใหม่ และแนะนำแนวทางให้นิสิตใหม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยได้

     โครงการ “ห้องก้าวแรก” ปีการศึกษา 2564 ได้เริ่มจัดกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา มีรายละเอียด ดังนี้
     วันที่ 2 สิงหาคม 2564 นายธนวิชย์ ยะป๊อก ประธานโครงการ กล่าวต้อนรับน้องๆ ประธานสโมสรคณะแพทยศาสตร์ และประธานรุ่นปี 3 กิจกรรมรุ่นพี่ทักทายรุ่นน้อง สานสัมพันธ์พี่น้องแพทย์พะเยา กิจกรรมแนะนำเครื่องแต่งกายชุดนิสิตที่ถูกต้องและกฎระเบียบต่างๆ กิจกรรมสันทนาการละลายพฤติกรรม
     วันที่ 6 สิงหาคม 2564 กิจกรรมพี่สอนน้องพื้นฐานวิชาชีพแพทย์ (BLS) และกิจกรรมพี่สอนน้องร้องเพลง
     วันที่ 13, 20 สิงหาคม 2564 กิจกรรมแข่งกีฬาสานสัมพันธ์ (วอลเล่ย์บอล บาสเกตบอล และกีฬาพื้นบ้าน)
     วันที่ 27 สิงหาคม 2564 ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ อาจารย์แพทย์ และรุ่นพี่ชั้นคลินิก มอบเนกไท คอซอง หัวเข็มขัดและตุ้งติ้ง ให้กับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา และลานกีฬาและนันทนาการ อาคารสงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยพะเยา
ภาพ :   สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/9/2564 12:12:40

© 2021 MED UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่