ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และนิสิต คณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน รุ่นที่ 1

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน รุ่นที่ 1
ในระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน 2564 และ วันที่ 11-12 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา และ โรงแรมเอ็มทู วอทเทอร์ไซต์

โดยได้เชิญ Miss.Cooper Gillan Louise และนางสาวชนิษฐา เหมยเมืองแก้ว จากโรงเรียนสอนภาษาไบรท์ตัน (Brighton Language Academy) เป็นวิทยากรเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้ความเข้าใจและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ


ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :31/8/2564 14:20:34

© 2021 MED UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่